Visie Ecologisch Groenbeheer

Ecologisch groenbeheer

De laatste jaren is het groenbeheer sterk geëvolueerd. Zo mogen pesticiden niet langer gebruikt worden in openbaar groen en krijgt groen ook in de stedelijke omgeving een belangrijke plaats. Dit zorgt ervoor dat de beheerders van de dit groen voor uitdagingen geplaatst worden: want meer groen, met meer zorg is niet altijd eenvoudig te beheren. Om die reden werd 'Ecologische groenbeheer' op Ecopedia geplaatst met als doel beheerders te ondersteunen bij het beheer en informatie en ervaringen te laten doorstromen.

Bloemenakker in de tuin. (Vilda/Rollin Verlinde)

Visie harmonisch park en groenbeheer

Met de visie Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG) wil de Vlaamse overheid de steden en gemeenten stimuleren om de inrichting en het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologische manier aan te pakken. Drie pijlers vormen de basis:

  • het behoud en de versterking van de natuurwaarden;
  • de bescherming van het leefmilieu;
  • de maatschappelijke noden van de parkgebruiker.
Een van de uitgangspunten van de visie Harmonisch Park- en Groenbeheer is duurzaamheid of aandacht voor continuïteit en stabiliteit in beheer. Om die continuïteit te verzekeren is het belangrijk om via een beheerplan een langetermijnplanning (20 jaar) op te stellen. Het beheerplan is een werkdocument. Het is de schriftelijke neerslag van het denken, zoeken, afwegen en beslissen over de inrichting en het beheer van openbaar groen. Het legt keuzes vast voor een periode van twintig jaar.

Meer weten over Harmonisch Park- en Groenbeheer?