Pesticidenvrij beheer

Pesticidenvrij beheer

Voorkom het gebruik van pesticiden. Ontwerp of laat de tuin, het park, het terras of plein zo ontwerpen dat er rekening gehouden wordt met een pesticidenvrij beheer. Hier hebben de landschapsarchitect en tuinarchitect een belangrijke rol. Ontwerptips om pesticidenvrij te beheren, zijn verzameld in de leidraad pesticidenvrij ontwerpen (opent nieuw venster). Gebruik alternatieven. In de bestrijdingsgids (opent nieuw venster) vind je concrete tips om specifieke problemen op te lossen en ongewenste dieren en planten, ziekten en plagen te bestrijden, zonder pesticiden. Is het echt niet mogelijk zonder? Welke pesticiden je in laatste instantie kan gebruiken lees je in de rubriek pesticiden gebruiken(opent nieuw venster).
Zonder is gezonder logo (Vlaamse milieumaatschappij ©)
De nieuwe regels gelden voor alle terreinen waar niet aan land- en tuinbouw gedaan wordt. Een particuliere tuin valt niet onder deze regelgeving. Vanaf 1 januari 2015 mogen geen pesticiden meer gebruikt worden:
  • Op alle terreinen die horen bij een openbare dienst of daarvoor gebruikt worden zoals schoolterreinen, terreinen van de gemeente, zorginstellingen, perrons,…;
  • Op alle terreinen gelegen in een drinkwaterbeschermingsgebied;
  • In een zone van 6 meter langs oppervlaktewater zoals bijvoorbeeld grachten, waterlopen en vijvers;
  • Op bermen.

Enkel in specifieke gevallen zijn afwijkingen(opent nieuw venster) mogelijk op dit pesticidenverbod. Vanaf 1 januari 2015 geldt op de overige terreinen een minimumgebruik:

  • Op verhardingen groter dan 200m²;
  • Op alle terreinen die toegankelijk zijn voor publiek of kwetsbare groepen.

Minimumgebruik betekent dat je pesticiden enkel op de te bestrijden planten of ongewenste dieren mag gebruiken. Meer weten over dit thema? Ga naar de website van de Vlaamse milieumaatschappij; Zonderisgezonder (opent nieuw venster)