Wiel

Restant van dijkbreuk

Definitie: 

Een wiel is een waterlichaam dat is ontstaan na een doorbraak van rivier- of zeedijken. De oppervlakte is beperkt maar de diepte kan aanzienlijk zijn. De diepste wielen zijn ongeveer 25 meter diep. De kracht van het doorbrekende water verplaatst veel grond en kan diepe gaten doen ontstaan. Het water in een wiel kan zout, brak of zoet zijn.