Waterlichaam

Grond- en oppervlaktwater

Definitie: 

Voor de Kaderrichtlijn Water worden watermassa's ingedeeld in grondwaterlichamen en oppervlaktewaterlichamen. Een grondwaterlichaam is een watermassa in een of meerdere bodemlagen. Een oppervlaktewaterlichaam is een deel van een rivier, een meer of een kanaal.