Litoraal

Met wortelende waterplanten

Definitie: 

Het litoraal is de zone in een waterlichaam waarin nog zoveel zonlicht tot de bodem doordringt, dat wortelende waterplanten zich kunnen vestigen. De eulitorale zone, waar waterplanten voorkomen die boven het water uitsteken, is voor veel vissen belangrijk omdat ze zich er voortplanten en er voedsel zoeken.