Trofie

Voedselrijkdom

Definitie: 

Ecosystemen kunnen arm, rijk of matig rijk aan voedingstoffen zijn. Men zegt dan respectievelijk dat die ecosystemen oligotroof, eutroof of mesotroof zijn.