Bosparelmoervlinder

Melitaea athalia

De Bosparelmoer komt in Vlaanderen niet meer voor, onder andere door het gebrek aan open plekken in loofbossen en het niet meer toepassen van hakhoutbeheer. De soort heeft 1 generatie van midden juni tot midden juli.