Gewone ereprijs

Veronica chamaedrys

Habitat: 

Gewone ereprijs is een algemene graslandplant van een brede range van graslanden, op zowat elke bodemtextuur, met uitzondering van zware zeeklei. De soort heeft een brede tolerantie ten opzichte van vochtigheid. Er is een duidelijk accent op neutrale tot basische bodems. Hoewel het een erg algemene soort is, ontbreekt gewone ereprijs toch grotendeels in cultuurgrasland. Ze prefereert een niet te intensief beheer en profiteert van beginnende verruiging. Ook in zoomvegetaties doet de soort het daardoor goed.