Brem- en gaspeldoornstruweel (sg, sgu, sgb)

BWK-codes: 
sgsgbsgu

Beschrijving: 

Sg staat voor begroeiingen waar brem veel voorkomt of domineert. Indien de veel zeldzamere gaspeldoorn voorkomt, is dit aangeduid met sgu. Bremstruwelen bedekken eerder zelden volledige percelen. In de meeste gevallen komt de karteringseenheid voor als lijnvormige vegetatie in bermen of bosranden (dan aangeduid als ‘houtkant’ van brem, kh(sg)) of in complex met grasland, heide of op open plekken in bos.

heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort

Relaties