Bestrijding mahonie in de kustduinen

Doelgroep en doelstelling:

Doelstelling: landschapsherstel van kustduinen via bestrijding van invasieve Berberis aquifolium.