Bestrijding mahonie in de kustduinen

Doelgroep en doelstelling: 

Doelstelling: landschapsherstel van kustduinen via bestrijding van invasieve Berberis aquifolium.

Beschrijving: 

Demonstratieproject voor verwijdering van Berberis (Mahonia) aquifolium, een invasieve heester in de kustduinen die sinds de jaren 1990 een steile opmars kende aan de westkust en in duinreservaten een groeiende bedreiging vormt voor inheemse flora. De soort komt als individuele plant(kloon) voor, ofwel vrijstaand of in duingraslanden of tussen ander duinstruweel, maar kan ook vlakdekkend optreden in een nagenoeg 100% bedekking met Mahonie. 

Mahonie