Ruwe smeerwortel

Symphytum asperum

Habitat: 

Ruwe smeerwortel groeit, net als de inheemse gewone smeerwortel, bij voorkeur op vochtige, zeer voedselrijke standplaatsen, meestal in de halfschaduw. Vaak gaat het om vochtige wegbermen, ruigten of struweel. De standplaatsen zijn erg banaal. De soort groeit vaak samen met gewone smeerwortel. Deze laatste is zonder meer een sterkere soort en ruwe smeerwortel wordt er vaak door weggekruist. Op diverse oude groeiplaatsen kon worden vastgesteld dat zuivere populaties van ruwe smeerwortel na verloop van tijd plaats maken voor hybridogene populaties die steeds meer neigen naar gewone smeerwortel.