Rozetsteenkers

Cardaminopsis arenosa

Habitat: 

Rozetsteenkers is in Vlaanderen een pionier op droog, snel opwarmend, vaak stenig substraat. In de praktijk blijken dat voor de soort voornamelijk verlaten of weinig onderhouden spoorwegterreinen te zijn, eventueel ook verlaten industrieter- reinen, oude muren enz. Eens de vegetatie zich sluit, verdwijnt de plant vaak snel.