populiergroep

populiergroep

Beschrijving: 

Populieren en abelen zijn snelgroeiende, hoge bomen met een sterke maar oppervlakkige wortelgroei. Veel soorten zijn in staat worteluitlopers te vormen. De twijgen zijn zeer buigzaam en windbestendig, glad tot wollig behaard met aanliggende knoppen. De bladeren staan verspreid, zijn enkelvoudig & leerachtig. Afhankelijk van de soort zijn de bladeren in meer of mindere mate gelobd. Bij witte en grauwe abeel is de onderzijde dicht viltig behaard. De kleine eenslachtige bloemen staan in katjes aan afzonderlijke bomen. De vrouwelijke bloemetjes ontwikkelen zich na bestuiving tot doosvruchtjes, bij rijpheid komt het pluizige zaad vrij.

Beheer: 

Grote bomen kunnen op verschillende manieren worden verwijderd (kappen, rooien, ringen of uittrekken). Meestal volgt echter een sterke reactie met vorming van worteluitlopers waardoor een nabestrijding gedurende enkele jaren noodzakelijk is. Door ook de stronk en zoveel mogelijk wortels te verwijderen kan de periode van nabestrijding worden ingekort. In de duinen vormt het machinaal uittrekken van de bomen de meest effectieve methode.

Habitat: 

Witte en grauwe abeel komen veel voor in de zeeduinen (binnenduinbossen) en daarnaast ook in bossen (o.a. ooibossen langs grote rivieren), bosranden, struwelen en bermen. Beide geven de voorkeur aan lichtrijke, vrij droge tot meestal vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, neutrale tot meestal kalkhoudende grond (van zand tot klei).

De overige soorten verwilderen regelmatig maar dit blijft meestal beperkt in de buurt van een aanplant.