Ogentroost (G)

Euphrasia

Beschrijving: 

Euphrasia (ogentroost) is een zeer moeilijk geslacht waarvan in Vlaanderen volgende soorten genoteerd werden: Euphrasia micrantha (slanke ogentroost), Euphrasia nemorosa (bosogentroost), Euphrasia officinalis (beklierde ogentroost), Euphrasia stricta (stijve ogentoost) en Euphrasia tetraquetra (vierrijïge ogentroost) (naamgeving volgens LAMBlNON et al. 2004).

Habitat: 

Ogentroost s.l. is een halfparasiet die groeit in graslanden op vochtige, voedselarme, basische tot zwakzure bodems. De soort parasiteert op de wortels van grassen en cypergrassen. In Vlaanderen wordt ogentroost vooral in duíngraslanden, op heischrale graslanden en in andere kortgrazige, voedselarme vegetaties gevonden.