Muurfijnstraal

Erigeron karvinskianus

Habitat: 

Muurfijnstraal is in Vlaanderen een recente nieuwkomer in het stedelijke gebied. Net als elders in het secundaire areaal blijft de soort beperkt tot stenig substraat, bij voorkeur oude muren. Minder vaak, en dan eerder efemeer, is ze ook te vinden aan de voet van muren, de rand van voetpaden enz. De standplaatsen zijn meestal droog en zonnig, maar de soort gedijt even goed op vochtige, beschaduwde locaties. In het gebied van herkomst komt muurfijnstraal voor in stenige wegbermen.