Kraagroos

Rosa agrestis

Habitat: 

Kraagroos is een roos uit de groep van de egelantierrozen. Het belangrijkste gemeenschappelijke milieukenmerk van de standplaatsen van kraagroos in Vlaanderen is een kalkhoudende leembodem of zelfs pure kalk. De meeste waarnemingen komen van locaties waar quartaire leem is weggespoeld en de onderliggende kalk dagzoomt. Verder is kraagroos vooral te vinden in holle wegen en in geringere mate in de mantel/ zoom-vegetaties van bossen. Buiten Vlaanderen groeit de soort vooral op matig droge tot vochtige, basenrijke tot zwak zure bodems. Kraagroos groeit in het volle licht, maar ook in de halfschaduw, en is de meest warmteminnende soort binnen het egelantiercomplex.