Duinfakkelgras

Koeleria albescens

Habitat: 

Duinfakkelgras wordt in de Belgische flora afgescheiden van smal fakkelgras (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.). Het soortsconcept van de beide taxa wordt nogal verschillend opgevat door de flora's van de ons omliggende landen. Zowel in de Britse flora (STACE 1991), als in de Nederlandse flora (VAN DER MEIJDEN 1996) worden ze samen behandeld. In Flora Europaea (TUTIN et al. 1980) wordt duinfakkelgras apart behandeld onder de naam Koeleria glauca (Schrader) DC. Duinfakkelgras is een soort van droge, kalkrijke duingraslanden.