Geelsprietdikkopje

Thymelicus sylvestris

Beschrijving: 

Het Geelsprietdikkopje is een onopvallend gekleurd vlindertje, typisch voor structuurrijke, ruigere en wat schralere graslanden. Meestal is hij te vinden nabij bosranden of andere beschutte plekjes. Hij wordt dikwijls verward met het Zwartsprietdikkopje die er goed op lijkt en een gelijkaardige ecologie heeft.

Beheer: 

Aangezien de rupsen vrij hoog in de vegetatie overwinteren enerzijds en de vlinders vrij veel nectar drinken, is een gefaseerd maaibeheer wenselijk op plekken met het Geelsprietdikkopje. In voldoende grote gebieden kan deze variatie in vegetatiehoogte en nectaraanbod verkregen worden door een goed uitgebalanceerde extensieve begrazing.