Hantavirose

Hantavirose is een virusinfectie die overgedragen wordt door Rosse woelmuizen. Het virus tast de nieren aan. De besmetting gebeurt vooral via inademen van met hantavirus besmet stof. Zo is een arbeider uit de provincie Antwerpen ziek geworden nadat hij met de kettingzaag door een holle boom had gezaagd met daarin een nest van deze woelmuis. Het symptoom is een hevige griep met plotse koorts tot 40°C en pijnen. Vermijd dus direct of indirect contact met knaagdieren, hun uitwerpselen en speeksel. Let op bij tuinieren, het gebruik van kettingzaag of andere tuigen als nesten van muizen kunnen geraakt worden, bij werken in woningen, reinigen van kelders en heropenen van afgesloten lokalen Raadpleeg uw arts bij hevige griepsymptomen met koorts, rug-, hoofd- en/of buikpijn, eventueel gevolgd door verhoogde urineproductie.