Tularemie of hazenpest

ziekte bij in het wild levende dieren, zoönose