Tularemie of hazenpest

ziekte bij in het wild levende dieren, zoönose

Definitie: 

Tularemie is infectieziekte die wordt veroorzaakt door de Fransicella bacterie. Tularemie is een zoönose, wat wil zeggen dat de bacterie van dier op mens kan overgaan. De ziekte kan bij mens en dier zowel mild als ernstig verlopen. Vooral knaagdieren, hazen, konijnen en insecten kunnen een bron zijn van deze ziekmakende bacterie. De bacterie kan zich lange tijd handhaven in een koele, vochtige omgeving.
De ziekte wordt over het algemeen gekenmerkt door huidaandoeningen met regionale klierzwellingen.