Graslanden typisch voor de kustduinen

Graslanden typisch voor de kustduinen

In de kustduinen vind je graslandtypes die je nergens anders in Vlaanderen voorkomen. Het gaat over de mosduin"graslanden" en de droge kalkrijke duingraslanden. De vochtige graslanden in duinen kan je beschouwen als kalkrijke dotterbloemgraslanden. Natuurlijk zijn er aan de kust ook graslandtypes die ook in het binnenland voorkomen. Zie hiervoor bij de graslanden op voedselarme en voedselrijke bodems.
Profiel van typische kustgraslanden (Geert Gerard)