Graslanden op voedselrijke bodem

Deze graslanden komen meestal voor op leem- of kleibodems. Kenmerkende soorten zijn algemene graslandplanten zoals Scherpe boterbloem, Veldzuring, Gewone hoornbloem, Rode klaver, Pinksterbloem en Gewone brunel. Het gaat hier over de graslandtypes: Glanshavergrasland, Dotterbloemgrasland, Kamgrasland, Vossenstaartgrasland en Zilverschoongrasland.

De verschillende types graslanden op matig voedselrijke bodems. (Geert Gerard)