Graslanden op kalkrijkere bodem

Graslanden op kalkrijke bodem

Graslanden op kalkrijke bodem komen in Vlaanderen zeer weinig voor. Indicatoren voor kalkrijkere gronden zijn bv. Kleine pimpernel, Grote centaurie en Bevertjes. Hier bekijken we de graslandtypes kalkgrasland, kalkrijke kamgraslanden en kalkrijke heischrale graslanden. Andere graslandnatuurstreefbeelden met kalkindicatoren zijn de graslanden typisch voor de kustduinen en de stroomdalgraslanden.