Verkerning

Verschillend hout in één stam

Definitie: 

Bij nogal wat boomsoorten is er een duidelijk onderscheid tussen kernhout en spinthout. Deze laatste zorgt voor de opwaartse sapstroom, terwijl in het kernhout, het hout centraal in de stam, geen transport plaatsvindt. De kleur- en dichtheidsverschillen die tussen deze zones kunnen optreden, worden aangeduid met het begrip verkerning. Het spinthout is ten slotte niet te verwarren met de bast of floëem, die nog verder aan de buitenkant van de stam te vinden is.

Lees meer over de opbouw van een boomstam op deze pagina.