Sleutelsoort

cruciaal voor het ecosysteem

Definitie: 

Soort waarvan de invloed(en) op ecologische processen erg belangrijk zijn, en alleszins groter dan men op basis van alleen de dichtheid of biomassa zou verwachten.