Schraalgrasland

Voedselarm maar soortenrijk

Definitie: 

Schraalgraslanden zijn voedselarme, weinig productieve graslanden. We vinden er in tegenstelling tot in voedselrijke, bemeste graslanden heel wat soorten grassen en andere planten. Voorbeelden zijn heischraalgrasland en blauwgrasland.