Raamcontract met houtverwerker

Definitie: 

Bij deze verkooptechniek verplicht de bosbeheerder (/houtverkoper) zich contractueel tot het leveren van een afgesproken hoeveelheid hout aan een houtverwerker, in een bepaalde periode. Doorgaans betreft het grote professionele bosbeheerders.

Contracten kunnen afgesloten worden zowel voor hout op stam als voor bepaalde sortimenten.

Raamcontracten of leveringscontracten worden meestal afgesloten voor zeer grote hoeveelheden, jaarlijks te leveren hout. Raamcontracten worden ook pas interessant indien ze voor grote volumes (20.000 m³ en meer) worden afgesloten. Deze verkooptechniek is dan quasi enkel voordelig voor bosbeheerders van grote bosoppervlakten. Bij de onderhandelingsfase moet de verkoper zeer goed op de hoogte zijn van de waarde van het sortiment dat hij in het contract wenst te verhandelen. Ook een goed overzicht van de kosten om het hout bij de verwerker te krijgen is van belang. Die moeten immers afgetrokken worden van de bruto-opbrengst om deze met de verkoop op stam te kunnen vergelijken.