Minimum Structuur Areaal (MSA)

Minimummaat natuurlijk bos

Definitie: 

Het Minimum Structuur Areaal is de minimale oppervlakte die nodig is opdat alle ontwikkelingsfases van het bos voortdurend naast elkaar aanwezig zouden zijn, zonder ingrijpen van de mens. Hoe groot de minimale afmetingen van een bos moeten zijn opdat het zelfstandig zou kunnen functioneren, hangt evenwel ook af van het bostype en de dominante boomsoorten.