Geïntegreerd ruimen

Definitie: 

Als het afvoeren (ruimen) en in beperkte mate het uitrijden van gevelde bomen aansluitend gebeurt op het zaagwerk, spreekt men van gecombineerde methoden of geïntegreerd ruimen. Deze manier van werken wordt doorgaans toegepast bij deels gemechaniseerde houtoogst en zorgt voor een werkverlichting van de houthakkers (bijvoorbeeld als een hanger onderuit getrokken wordt met een kabel). Geïntegreerd ruimen is het tegengestelde van losgekoppeld ruimen.