Brongebied

Vanwaar komen ze ?

Definitie: 

Een brongebied slaat in de populatiedynamica op de plaats of populatie van waaruit kolonisatie of aanvulling van andere gebieden optreedt. In een brondgebied is de voortplanting meestal nog goed. Het omgekeerde van brongebied is sink of putpopulatie.