Atlantisch

Dichtbij de kust

Definitie: 

De term Atlantisch wordt gebruikt bij organismen of biotopen die gebonden zijn aan relatief warme winters en koele zomers, veroorzaakt door de nabijheid van een grote watermassa die het klimaat plaatselijk buffert. Hier is dat dus de Atlantische oceaan en de Noordzee. Soorten die gebonden zijn aan het Atlantisch klimaat zijn bijvoorbeeld Wilde hyacint en Rode dopheide. De Atlantische regio is een geografisch gebied afgebakend door het Natura-2000 beleid. Vlaanderen ligt volledig in de Atlantische biogeografische regio, behalve Voeren. Voeren ligt in de continentale regio.