Zadelsprinkhaan

Ephippiger ephippiger

De soort valt op door zijn zeer luide stridulatie "ti-zi". Het dier zelf is echter niet makkelijk terug te vinden. Dikwijls roepen twee mannetjes alternerend vanuit nabij liggende struiken. Ook de wijfjes kunnen striduleren. Op het heetst van de dag is de soort evenwel zwijgzaam. De soort is pas laat (augustus) adult. 

De Zadelsprinkhaan bewoont droge, warme heidevelden met verspreid staande struiken (eik, berk, den, jeneverbes, braam, ...). De soort is er te vinden op de struiken, zowel laag tegen de grond als hoger. De verspreiding beperkt zich tot de Kempen, meer bepaald tot het Nationaal Park Hoge Kempen. Het is een omnivoor, die omwille van het ontbreken van vleugels, honkvast is. De soort is actief in augustus en september.