Tapuit

Oenanthe oenanthe

De tapuit is een opvallend gekleurde, merelgrote zangvogel van open gebied. De witte stuit en witte staart met een omgekeerde zwarte 'T' erop zijn belangrijke kenmerken. Het mannetje heeft een zwart masker en zwarte vleugels en is overwegend grijs van boven en wit van onder. Het vrouwtje is onopvallender en meer beige.

Tapuiten leven vooral op de grond in duinen en heidevelden. Ze broeden in holen, vaak een konijnenhol. Zowel volwassen vogels als jongen eten insecten en andere kleine diertjes. Dat wordt liefst op schaars begroeide plaatsen verzameld. Tapuiten zijn trekvogels en overwinteren op de Afrikaanse savannen. Deze soort is als broedvogel uit Vlaanderen omzeggens verdwenen