Spiegeldikkopje

Heteropterus morpheus

Beschrijving: 

Het spiegeldikkopje met de opvallende witte vlekken op de onderkant van de achtervleugel, heeft één generatie van begin juli tot begin augustus. Het is een soort van vochtige tot natte ruigten en zeer vochtige graslanden. Het spiegeldikopje is Regionaal uitgestorven in Vlaanderen, maar in Nederland is er een populatie die voor een spontane herkolonisatie zou kunnen zorgen, op voorwaarde dat de geschikte biotoop hersteld wordt.

Beheer: 

Het creëren of behouden van open plekken en/of het toepassen van hakhoutbeheer in broekbossen zijn, samen met het behouden van een hoog waterpeil, gunstige maatregelen voor het Spiegeldikkopje. Aangezien zowel de rups als de pop vrij hoog in de vegetatie zitten, moet er voorzichtig omgesprongen worden met het maaien van de vliegplaatsen. Indien maaien toch nodig is om een tensterke verruiging te vermijden, moet dat zeker gefaseerd gebeuren.

heeft als waardplant
Calamagrostis canescens