Spiegeldikkopje

Heteropterus morpheus

Het spiegeldikkopje met de opvallende witte vlekken op de onderkant van de achtervleugel, heeft één generatie van begin juli tot begin augustus. Het is een soort van vochtige tot natte ruigten en zeer vochtige graslanden. Het spiegeldikopje is Regionaal uitgestorven in Vlaanderen, maar in Nederland is er een populatie die voor een spontane herkolonisatie zou kunnen zorgen, op voorwaarde dat de geschikte biotoop hersteld wordt.