De verschillende stappen van een houtverkoop

De verkoop van hout gebeurt doorgaans op stam waardoor de eigenlijke commercialisering richting houtverwerkers gebeurt via de rondhouthandel. Alleen eigenaren van grote oppervlaktes bos of bepaalde samenwerkingsverbanden hebben veelal voldoende kennis en houtaanbod om rechtstreeks aan rondhoutverwerkende bedrijven te verkopen.

Een houtverkoop bestaat doorgaans uit volgende stappen:

Het opmeten van het te verkopen houtvolume is een belangrijke stap in het proces van houtverkoop (inverde, Wim Massant)

logo interreg