Wijze van aanbieden bij een houtverkoop

De wijze van het aanbieden van het hout bepaalt welke stappen van de houtoogst door de bosbeheerder zelf uitgevoerd zullen worden, en welke door de koper van het hout.

Hout kan op volgende wijzen te koop aangeboden worden:

Hout dat op stam verkocht wordt, is gemerkt met een schalm. (Robbie Goris, inverde)