Verkoop langs de weg

Definitie: 

Bij deze wijze van aanbieden wordt het hout als langhout of in sortimenten aangeboden en verkocht aan de weg. In dit geval gebeurt het uitslepen – na het vellen – eveneens in regie van de bosbeheerder uitgevoerd. De houtkoper verzorgt het transport naar de houtverwerkende industrie.