Waarom hout oogsten en verkopen?

Hout is een natuurlijke grondstof, die continu aangroeit: bomen gebruiken water, CO2 en zonlicht om de bouwstenen van hout, hoofdzakelijk cellulose en lignine, te produceren. Bomen die geoogst worden, maken plaats voor de volgende generatie, en het resthout dat achterblijft in het bestand (bijvoorbeeld kroonhout) geeft dankzij biologische afbraakprocessen opnieuw voedingstoffen aan de bodem af.

Hout is een duurzaam en hernieuwbaar materiaal, op voorwaarde dat de oogst gebeurt met aandacht voor de draagkracht van het bosecosysteem. Om een duurzaam bosbeheer te garanderen, mag niet meer hout geoogst worden dan het volume dat aangroeit. Enkel in geval van dunningsachterstand kan tijdelijk afgeweken worden van dit principe. Oogsten van hout heeft effect op verschillende aspecten van het bos en het invullen van ecosysteemdiensten:

 • Bosevolutie
  • Wanneer bomen geoogst worden, komt er plaats vrij voor andere bomen. Dit kunnen oudere bomen zijn, die dankzij de vrijstelling meer licht krijgen en sneller kunnen groeien. Anderzijds krijgen ook de volgende generaties, die onder de gekapte boom groeiden, ontwikkelingskansen. Op deze manier blijft het voortbestaan en de verjonging van het bos gegarandeerd.
  Geoogst hout zal worden gebruikt voor verschillende toepassingen (Inverde, Bert Geeraerts)
  • Biodiversiteit
   • Creëren van structuur in het bos, inheemse soorten bevoorrechten, waardevolle elementen (bijvoorbeeld dode bomen) vrijwaren, …
  • Landschap
   • In functie van instandhouding en beheer van landschappen worden bomen geveld. Individuele bomen en bosmassieven maken vaak het landschap. Om dit te behouden moeten hakhout en niet-functionele bomen worden verwijderd.
  • Opslag van CO2
   • Wanneer hout wordt ingezet in producten met een lange levensduur (bijvoorbeeld als constructiehout of in plaatmateriaal) blijft de CO2 erin opgeslagen, waardoor een deel van de CO2 uit de atmosfeer gecapteerd wordt en het broeikaseffect wordt afgeremd.
   • Wanneer hout wordt ingezet in een toepassing met kortere levensduur (bijvoorbeeld papier of brandhout) zal de CO2 minder lang vastgelegd worden, maar komt slechts de hoeveelheid CO2 vrij die initieel werd vastgelegd in het hout. Hout is een CO2-neutrale grondstof.
  • Middelen genereren om opnieuw te investeren in het bosbeheer
   • Hout is doorgaans een belangrijke inkomstenbron voor boseigenaren. Dankzij de opbrengst van de houtverkoop, kan opnieuw geïnvesteerd worden in duurzaam bosbeheer. Zelfs hout uit de eerste dunningen kan gevaloriseerd worden! De bosbeheerder streeft ernaar om voor zijn hout een zo goed mogelijke prijs te bekomen. Hierbij kan hij rekening houden met verschillende prijsbepalende parameters.
  • De behoefte aan hout deels invullen
   • Hout zit verwerkt in verschillende voorwerpen en producten waar de mens dagelijks gebruik van maakt. Om te vermijden dat al het hout uit andere landen geïmporteerd moet worden, kunnen we deels in onze eigen behoefte voorzien door lokale oogst en verwerking van hout. De wijze waarop hout geoogst wordt en bossen beheerd in andere landen, daar hebben we geen invloed op.

  logo interreg