Prijsbepalende factoren

De prijszetting van rondhout is moeilijk te doorgronden, omdat hij afhankelijk is van veel – voor de bosbeheerder al dan niet bekende – parameters. Houtprijzen worden sterk bepaald door de internationale markt, maar de bosbeheerder kan enkele factoren in het achterhoofd houden om in te spelen op de prijs die het hout oplevert.

De houtprijs op zich is geen éénduidig begrip. Elke houtsoort, verdeeld over verschillende dimensies in functie van de verwerkingsmogelijkheden, heeft zijn prijs. Zo is er een grondig verschil tussen eik, beuk, grove den, maar ook is er een groot prijsverschil tussen eik met gemiddelde omtrek rond de 30 cm (eerder brandhout) en rond de 250 cm (zaaghout of fineer).

Hout langs de weg
Hout langs de weg (Geert Bruynseels)

Uiteraard wordt de waarde van het hout niet enkel bepaald door de prijs die ervoor betaald wordt. Ook een goede uitvoering van de exploitatie met aandacht voor de bodem en de draagkracht van het bosecosysteem zijn van groot belang.

Onderstaande factoren kunnen een invloed hebben op de prijszetting.

Deze informatie is grotendeels gebaseerd op een studie van Probos (Nederland) (opent nieuw venster)en BOS+ (Vlaanderen)(opent nieuw venster) die werd uitgevoerd in het kader van het project eco2eco (zie http://www.eco2eco.info/resultaten/(opent nieuw venster)). Dit project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu(opent nieuw venster)).

logo interreg