Opglabbekerzavel

Doelgroep en doelstelling: 

Binnen dit praktijkvoorbeeld wordt het gebied Opglabbekerzavel uitgelicht. Opglabbekerzavel is een gebied binnen een Grote Eenheid Natuur die bestaat uit heide, landduinen en bossen met een aantal zeldzame soorten zoals de Zadelsprinkhaan en de Nachtzwaluw. Het gebied is gesitueerd ten noorden van Genk naast het vliegveld Zwartberg. Hoofddoel van het project was het kwalitatief verbeteren en revitaliseren van het gebied. In dit voorbeeld wordt toegelicht welke werkzaamheden zijn uitgevoerd, met welk doel en wat hiervan de resultaten zijn.

Beschrijving: 

Om het heidegebied te revitaliseren, werd gebruik gemaakt van de oproep Investeringssubsidie natuur (ISN). Om in aanmerking te komen voor ISN dient men een project te starten in het kader van doelen 2020 en acties 2020, deze bestaan onder ander uit de Instandhoudingsdoelstellingen (IDH). Met de ISN steunt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) initiatieven om meer en betere natuur te ontwikkelen in Vlaanderen.