Vuurdoorn

Pyracantha coccinea

Habitat: 

Vuurdoorn wordt in Vlaanderen aangetroffen op door bessenetende vogels gefrequenteerde plaatsen, voornamelijk in het stedelijke gebied, zoals oude muren, ruïnes en spoorwegterreinen. Op dergelijke plaatsen kan de soort zich goed handhaven zonder dat voorlopig echt sprake is van inburgering.