Brede eikvaren

Polypodium interjectum

Habitat: 

In het grootste deel van het areaal is brede eikvaren een plant van meer lichtrijke, warmere standplaatsen dan gewone eikvaren. Een aanzienlijk deel van de groeiplaatsen van brede eikvaren betreft stedelijke milieus. Hier groeit de soort in de kalkrijke voegen van oude muren (o.a. Brugge en Gent). In Vlaanderen is de soort ook bekend van duinstruweel, duinbossen (zowel natuurlijk loofbos als aangeplant naaldbos) en langs holle wegen, meestal op minder zuur, goed doorlatend substraat. De plant groeit van nature terrestrisch, op rotsen of als epifyt (bv. op knotwilgen).