Behaarde struweelroos

Rosa caesia

Habitat: 

Rosa caesia is in de Belgische flora weergegeven als een taxon binnen de hondsrozengroep, maar heeft een bredere inhoud dan bij HENKER (2000), wiens sleutel bij de kartering van oorspronkelijk inheemse struiken in Vlaanderen gehanteerd werd voor rozen. Bij HENKER (2000) valt Rosa caesia (zoals beschreven in de Belgische flora) nog eens uiteen in Rosa caesia s.st. (be-haarde struweelroos) en Rosa subcanina (schijnhondsroos). In deze atlas wordt eveneens HENKER (2000) gevolgd. Deze roos wordt vooral gevonden op basenrijke, meestal kalkrijke, stenige leem- en zandbodems. Wegbermen, hagen, open bossen, zonnige bosranden en dergelijke worden als standplaatsen aangehaald. In Vlaanderen is slechts één standplaats bekend. Die populatie bevindt zich te Oostduinkerke en staat in middeleeuws kopjesduin, op kalkrijk, humeus, droog duinzand. Daar staat behaarde struweelroos in soortenrijk meidoornstruweel, met tal van andere kalkminnende rozen en struiken.