Bosexploitatie inleiding

Bosexploitatie of houtoogst is een verzameling van deelprocessen, die start bij het voorbereiden van de oogstmaatregel en eindigt bij het hout dat klaar ligt voor transport met de vrachtwagen.

Exploitatiemethoden zijn de min of meer vaste werkwijzen waarbij hout met bepaalde machines en technieken geveld, opgewerkt en geruimd wordt. De exploitatie of houtoogst ...