Natuurtype: Soortenarm grasland

Soortenarm grasland

Beschrijving: 

Fase 0,1 en 2 graslanden zijn soortenarme graslanden. Het zijn geen doelen in natuurbeheer, maar ze kunnen wel een deel van het leefgebied zijn van een bepaalde diersoort die een doel is in natuurbeheer.