Onkruidbestrijding op verhardingen

Op verhardingen hebben we vooral te maken met pioniersvegetatie. Het is belangrijk te weten welk type van ‘onkruid’ aanwezig is. Zijn het vooral eenjarige onkruiden zoals herderstasje en varkensgras of bevinden er zich ook wortelonkruiden zoals paardenbloem en diverse distels of taaie grassoorten. Deze laatste zijn immers minder gemakkelijker weg te krijgen dan de éénjarige onkruiden.

1. Mechanische Bestrijdingsmethoden

In deze groep van bestrijdingsmethoden vinden we de werktuigen terug die de voedingsbodem voor kruidgroei wegnemen, de kruiden van de verharding losmaken en mechanisch verstoren. Het aantal behandelingen, de frequentie en het moment waarop dit dient te gebeuren zijn sterk afhankelijk van het soort verharding.

2. Thermische Onkruidbestrijding

Bij thermische bestrijding worden via een hitteveld de bovengrondse delen en eventueel ook de wortelhals van de plant sterk verhit. Je kan werken met branden of met heet water. De planten zullen dan onmiddelijk verwelken of een aantal dagen later.  Als de behandeling na ongeveer twee maanden herhaald wordt, geraakt de vegetatie uitgeput. Ook de zaden verliezen hun kiemkracht. Het verwijderen van zwerfvuil en bladeren dient te gebeuren voor de behandeling dit in functie van het brandgevaar.