Rotoreg of onkruidschoffelmachine

Schoffelmachine voor open verhardingen

Definitie: 

Deze machine is van oorsprong een rotoreg die gebruikt wordt voor het inzaaien van gras en egaliseren van terreinen. Met een eenvoudige aanpassing van de tanden door schoffelvormige lepels, kan je er ook een mechanische onkruidbestrijder van maken voor halfverhardingen van dolomiet en grind.