Rotoreg of onkruidschoffelmachine

Schoffelmachine voor open verhardingen