Onkruidpreventie op verhardingen

Onkruidpreventie op verhardingen

Een goed ontwerp en een goede uitvoering van de verharding dragen bij tot een duurzaam beheer. In de eerste plaats moeten we voorkomen dat kruiden de kans krijgen om te kiemen als dat niet gewenst is. We gaan dus preventief te werk gaan. Een slechte staat van de verharding vormt immers een obstakel en/of brengt meer “voegen” met zich mee én verhindert plaatselijk een goede afwatering.
Open verharding, parkeerplaats uit grasdallen (Inverde, Bert Geeraerts)

Enkele tips bij de aanleg en het ontwerp

  • Vermijd waterplassen en stilstaand water: Een goede afwatering zorgt voor afspoeling van los materiaal (voedingsbodem) en verzekert de stabiliteit van de ondergrond. Zorg voor een goed gedraineerde fundering welke afgestemd is op het gebruik. Verzakkingen zijn de ideale plaats voor onkruidgroei.
  • Vermijd een voedingsbodem: Zorg dat de wind de verharding kan schoonblazen. Als de wind vrij spel heeft zal losliggend materiaal vlugger weggeblazen worden. In hoekjes waar de wind “valt” komt steeds sediment terecht. Zorg voor een stevige opsluitband die voorkomt dat de bestrating gat schuiven en voor grotere voegen gaat zorgen. Zorg voor een goede scheiding tussen verharding en beplanting, ook waar bomen staan. Beperk het aantal voegen of houd ze smal mogelijk door het gebruik van passtukken bij de aanleg van losse verhardingselementen. Zorg dat de voegvulling zo weinig mogelijk organisch materiaal bevat.
  • Garandeer voldoende intensief gebruik: Op een intensief gebruikte verharding slijten de gebruikers de ontstane vegetatie grotendeels weg op het loopspoor. Vermijd daarom onnodige verharding.
  • Vermijd onnodige verhardingen: Verharden kost veel geld aan aanleg en beheer. Pas verharden als het echt nodig is. Weinig gebruikte paden kunnen gerust omgezet worden in gazon of het versmallen van paden kan ook al een voordeel opleveren.

Soorten verhardingen

Om een gepaste ecologische bestrijding uit te kunnen voeren is het belangrijk om de verschillende soorten verhardingen te kennen. - Gesloten verhardingen - Halfopen verhardingen - Open verhardingen