Veraarden

Definitie: 

Als veen, dat normaal gezien onder de grondwatertafel ligt, door drainage blootgesteld wordt aan lucht en dus zuurstof, zal het verteren. Dat proces wordt veraarding genoemd. Aangezien de laag verteert, zal ze dunner worden. Dat wordt inklinken of inklinking genoemd. Vochtige gebieden die gedraineerd worden, kunnen daardoor lager komen te liggen, waardoor ze na de drainage vochtiger zijn en gevoeliger voor overstromingen dan voorheen.