Tweehuizig

Man en vrouw op een andere plant

Definitie: 

Bij tweehuizige planten zijn de bloemen eenslachtig en staan ze op verschillende planten. Je hebt planten die alleen vrouwelijke bloemen hebben en planten die alleen mannelijke bloemen hebben. De vrouwelijke bloemen herken je aan  de stampers, de mannelijke aan de meeldraden. Wilgen zijn tweehuizig maar ook Grote brandnetel en Schapenzuring zijn voorbeelden van tweehuizige planten. Soms geeft de wetenschappelijk naam aan dat een plant tweehuizig is. Bij Grote brandnetel Urtica dioica en Heggenrank Bryonia dioica is dit het geval. Dioica betekent twee huizen, di staat voor twee en oica van het Griekse oikos staat voor huis.